Zemědělský speciál 1+3

Zemědělský speciál 1+3

Výsledná konfigurace uspořádání podvozku s jednou přední a třemi zadními nápravami (1+3) byla navržena s ohledem na požadované délkové a hmotnostní parametry budoucí nástavby, požadavkem na co nejrovnoměrnější rozložení hmotnosti a dosažení co nejmenšího poloměru zatáčení – vše samozřejmě kvůli co nejšetrnějšímu chování vozidla k půdě na polích. I proto jsou dvě ze tří zadních náprav řiditelné, a to elektrohydraulickým systémem od holandské firmy VSE se samostatnými řídícími válci pro třetí a čtvrtou nápravu. Řízení první nápravy je samozřejmě standardní mechanické z řady vozidel Phoenix.