Prognostika stavu oleje, filtrů a spojek převodovek Allison

Prognostika stavu oleje, filtrů a spojek převodovek Allison

Jedná se o elektronickou funkci sloužící k individuálnímu stanovení potřeby výměny převodového oleje, filtrů a dále k upozornění na nutnost prohlídky systému třecích členů převodovky.
Na základě monitorování mnoha parametrů při provozu převodovky dokáže systém vyhodnocovat individuálně pro danou převodovku její skutečný zátěžný režim a dle toho upravuje základní deklarovanou životnost oleje. Dále má možnost sledovat stav zanesení filtru a ze sledovaných veličin také dokáže odvodit stav systému třecích členů. Obsluha si může stav sledovaných prvků vyvolat na displej voliče řazení, kdy je zobrazena zbývající životnost v % (v případě oleje) nebo „dobré“ či „špatné“ (v případě filtru a třecích členů). Vedle tohoto režimu informativního přechází systém v případě blížícího se konce životnosti do režimu varovného, kdy je obsluha rozsvícením servisního symbolu (klíče) upozorněna na nutnost rychlého servisního zákroku.
Cílem je maximálně využít dostupné životnosti jednotlivých sledovaných prvků individuálně pro danou převodovku, ale zároveň včas upozornit na nutnost servisního zákroku.
Podrobnější informace o použití prognostiky na převodovkách řady 3000 a 4000, tedy včetně řady Torqmatic najdete v PP 15002